Olaylar Ve Görüşler

Dr. Ali Nejat Ölçen’in Ardından - Mustafa GAZALCI

28 Kasım 2020 Cumartesi

Dr. Ali Nejat Ölçen’i 16 Kasım 2020’de Ankara’da yitirdik. Son zamanlarda birçok değerimiz gibi sessizce ayrıldı aramızdan. Zaten kötü olan toplumsal koşullara korona sınırlamaları da eklenince Cumhuriyete Kanat Gerenler”e ne yazık ki yeterince sahip çıkamıyor, son görevimizi bile yapamıyoruz.

Dr. Ali Nejat Ölçen, mühendis, öğretim görevlisi, planlamacı, iki dönem CHP İstanbul Milletvekilliği yapan siyasetçi, yazar. Tek başına bir ordu gibi çalıştı, üretti.

Eşi Makbule Ölçen’le engelli çocukları Demir’i büyütürken 1982’de Zihinsel Engelli Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nı (ZİÇEV) kurdu. Vakfın 14 şubesi açıldı. Binlerce çocuk bu kuruluştan yararlandı, yararlanıyor.

Dr. Ali Nejat Ölçen, 12 Eylül 1980’den sonra bir süre halkevleri yönetiminde çalıştı. 1999’da İlhan Selçuk, Muzaffer İlhan Erdost, Nevzat Helvacı, Mümtaz Soysal ve bizim de aralarında bulunduğumuz birçok arkadaşıyla birlikte İnsan Hakları Vakfı Kurumu’nun (TİHAK) kurucuları arasında yer aldı. Bir süre ADD Danışma Kurulu üyeliği yaptı.

Avrupa Birliği’ne (AB) girmeden Gümrük Birliği’ne girilmesini ulusal çıkarlara aykırı gördüğü için şiddetle eleştirdi.

‘TÜRKİYE SORUNLARI’

Onun dünyada eşi benzeri görülmeyen yaptığı işlerden biri de 1993’ten 2020 yılına değin tek başına Türkiye Sorunları” dergisini çıkarmasıdır. Her sayıda güncel bir konuda imgesel Sokrates’la söyleşir. Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM’de yaptığı gizli oturumdaki konuşmaları günümüz Türkçesiyle yayımlar. Ülke sorunlarına ilişkin arada bir başka yazarların yazısı olsa bile yazıların çoğunu Ali Nejat Ölçen yazmış, 122 sayıyı kendi cebinden bastırmış ve adres bildiren herkese parasız dağıtmıştır.

Türkiye Sorunları” bir bütün olarak kültür yaşamımıza bırakılmış bir hazinedir. Keşke bütün sayılar birkaç ciltlik kitapta toplanabilse, bütün kitaplıklara konulabilse.

YAPITLARI

Babası Mehmet Akif Bey, Sarıkamış savaşında Ruslara tutsak olur. Tutsaklığı sırasında yaşadıklarını bir deftere yazar. Ali Nejat Ölçen, Arapça yazılmış defteri sandıktan çıkararak Vetluğa Irmağı adıyla yayımlar. Dr. Ölçen’in her biri araştırmaya incelemeye dayanan yayımladığı kitaplarının kimilerinin adları şunlardır:

Türkiye’nin Endüstrileşme Sorunu”, Halk Sektörü”, Demokratik Sosyalizme Giriş”, Faşizm Millet Meclisinde Yargılanıyor”, Karl Marx ve İngiliz Emperyalizmi”, “İslam’da Karanlığın Başlangıcı”, Osmanlı Meclisi Mebusanında İttihat ve Terakki Fırkası Zorbalığı ve Siyasal İşkenceler”, Kemalizm'in Ekonomisi”, Devlet Yokuşu”, Ecevit Çemberinde Politika, Politika Çemberinde Ecevit”, Kendini Yok Eden Osmanlı”, Yapı Acısı”.

Dr. Ali Nejat Ölçen’in yaşamı, çalışmaları üniversitelerde tez olacak durumdadır. Aklın, bilimin egemen olduğu özgür günlerde bunun yapılacağına inanıyoruz.

Yüz yıla yaklaşan onurlu yaşamında yaptığı sayısız hizmetler için onu saygıyla, sevgiyle anıyoruz.

MUSTAFA GAZALCI


Yazarın Son Yazıları