Olaylar Ve Görüşler

Savunma Susturulamaz - Av. Hasan KILIÇ

30 Haziran 2020 Salı

Bağımsız ve özgür savunma anlayışı kanun değişiklikleri ile ele geçirilemez. Gücünü tarihinden alır. Boyun eğmeyen, biat etmeyen mücadelenin adıdır, ruhudur, ta kendisidir. Baroları ve avukatlığı siyaseten dizayn etme çabalarına avukatlar olarak izin vermeyeceğiz.

Baroların ve avukatlığın etkinliğini yok etme amaçlı olduğu açıkça göken çoklu baro tartışmalarının bir kez daha önümüze getirildiği, avukatların bir kez daha hedef gösterildiği bir süreç ile karşı karşıyayız.

Savunma doğası gereği biat eden, sinen, boyun eğen bir noktada olamaz. Tarihi mücadelelerle dolu olan savunma makamı, güçlüye, onun hukukuna, dayatmalarına boyun eğmez. Verilen mücadeleler ve bedeller ödenerek elde edilmiş olan kazanımlara dönük olumsuz çaba ve girişimler kabul edilemez. Avukatları ve baroları bölme, parçalama, zayıflatma girişimlerine dayanışma ve birliktelik içerisinde karşı duracağız.

‘SARI BARO’YA GEÇİT YOK

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, özel yetkili mahkemeler sürecinde de haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı mücadele eden avukatlar olmuştur. O dönem birileri susarken, sinerken, kol kola hareket ederken, bu hukuksuzluklara karşı mücadeleler avukatlar eliyle de verilmiş, özel yetkili mahkemelerin hukuksuzluklarına hep birlikte karşı durulmuştur. Benim de içinde bulunduğum baro yönetimi, o dönemde soruşturma ve yargılamalara maruz kalmıştır.

Bir kez daha gür bir sesle hatırlatmak isteriz savunma susturulamaz.” Bağımsız ve özgür savunma anlayışı kanun değişiklikleri ile ele geçirilemez ve avukatlar sarı barolara” asla izin vermez.

Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. TCK 6’ncı maddesine göre avukat, yargı görevi yapan” kişidir.

Avukatlar ve barolar her zaman hukukun, yargının, insan haklarının korunması için mücadele eder. Baroların kuruluş ve nitelikleri başlıklı 76’ıncı maddesi uyarınca Baroların, hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak açısından görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.” Yine md. 95 belli sorumluluklar yüklemektedir.

KURUMSAL KİMLİĞİN YANINDAYIZ

Anayasa Madde 135, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları tanımlar. Bu maddeye aykırı düzenlemeler yapılamaz.

Bugün öne sürülen sistemin, avukat kamuoyu tarafından hiçbir şekilde kabul görmediği açıkça ortadadır. Avukatlara rağmen bir dayatma söz konusudur.

Öne sürülen diğer sistemler yönünden de baktığımızda, işleyişi tıkama riski olduğu görülecektir. Yönetim yapısının bir bütün ve uyum içerisinde olması gerekir. Karar mekanizmalarının tıkandığı, işlevsiz bir sistem doğru değil. Benim de başkan adayı olduğum son genel kurul üzerinden değerlendirirsek, sandıkların açılmasından neredeyse seçimin bitmesine kısa bir süre kalmasına kadar açık ara önde götürdüğümüz seçimi az bir farkla kaybettik.

Bugün öne sürülen diğer bir sistem uygulanmış olsa idi bizim aldığımız 7 bin civarında oy ve oy oranlarının yakınlığı nedeni ile mevcut yönetim ile aynı oranda yönetici arkadaşımız grubumuzu temsilen yönetim kurulunda yer alacaktı. İki grubun eşit oranda yöneticisi yönetim kurulunda görev alacaktı. Bu tabloya rağmen karar mekanizmalarını tıkayacak, işlevsizleştirecek değişikliklere net şekilde karşıyız.

Doğru olan yerde durmak, koşullara, iklime, rüzgâra göre yön değiştirmemek önemli ve anlamlı olandır. Şartlar ve koşullar değişse de lehinize olsa da doğru olanı her şartta dile getirmek gerekir. Dört dönem baro yönetiminde görev almış biri olarak, yönetim yapısının uyum içerisinde olmasının önemini vurgulamak isterim.

En sert şekilde yapılmak istenen değişiklik girişimlerin karşısındayız. Barolarımızın kurumsal kimliğinin sonuna kadar yanında olacağız. Gerek geçen genel kurulda, gerekse de aradan geçen iki yılda yaşanılanlar ve diğer hususlarla ilgili değerlendirmeleri meslektaşlarımız genel kurulda yapacaklardır. Avukatlar, eksik ve hatalı hususları kendi arasında değerlendirecek ve hepimizi temsilen kurullara görev tevdi edeceklerdir.

Son dönemlerde sorunlar ve engellerle en çok karşılaşan kişilerden biri olmama rağmen, kişilerden kaynaklanan olumsuz tavır ve davranışların kuruma mal edilmemesi gerektiğini önemle vurgulamak istiyorum. Çeşitli gerekçelerle bu köklü yapıların, barolarımızın yıpratılmasını, zayıflatılmasını hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Meslek örgütlerimizin kurumsal kimliğinin hepimiz tarafından önemle korunması, yıpratılmaması gerekir.

BOYUN EĞMEMİZ BEKLENMESİN

Avukatlık, özü itibarıyla bağımsız bir meslektir. Savunma görevinin ve hak mücadelesinin yerine getirilebilmesi, ancak ve sadece bağımsız, bölünmemiş güçlü baroların varlığı ile mümkündür. Bu güçlü çatı yok ise halkın temsilcisi olan avukatlar zayıf ve güçsüz kalacak, yani güçsüz kalan, hakkını arayamayan aslında vatandaşlar olacaktır.

Kimse avukatlardan boyun eğmesini, biat etmesini beklememeli. Savunma makamı doğası gereği göstermesi gereken duruşları devam ettirecektir. Bu hususlar kişilerden bağımsız herkesin ortak paydası ve değerleridir. Kısaca özetlemek gerekirse, kimsenin lütfu ile alınmamış, bedeller ödenerek elde edilmiş olan bağımsız ve özgür savunma” anlayışı devam edecek.

AV. HASAN KILIÇ 


Yazarın Son Yazıları