Hikmet Altınkaynak

CHP'nin Lokomotifi...

08 Ocak 2011 Cumartesi

Her değişim kendi dinamizmini yaratır. Bu nedenle olacak TOÇEV, Bir şey değişir, her şey değişirsloganını benimsemiş. Arada bir sesli ve görüntülü tanıtımları radyo ve televizyonlardan seslendirildiğinde zihnimize kazınıyor. Bir eğitim vakfının misyon ve vizyonunu bundan daha güzel anlatabilecek bir slogan bulması kolay değildir.

Sanırım bu slogandan çok yararlanmıştır, yararlanmaktadır.

CHPde de genel başkan değişti, her şeyin değişim süreci başladı. İkinci en büyük değişim de 15. olağanüstü kurultayda gerçekleştirildi: PM değişti. Şimdi de MYK değişerek, değişimin lokomotifi oluşturuldu. Yani genel başkan değişti, her şey değişti! Yani, yeni genel başkanla birlikte CHP oylarının 10 puan arttığı, yüzde 32-34 bandında olduğu belirlendi. En önemlisi de CHP karşıtlarının bile CHPye bakışları değişti...

CHPye lokomotif olacak olan MYK, neredeyse bakanlar kurulu gibi, yaşamın her alanını kapsayan bir hizmet ağı gözetilerek oluşturulmuş. Bu nedenle çok rahat bir biçimde görülüyor ki, PMden sonra MYKde de parti içi tüm değerler gözetilerek değişim gerçekleştirilmiş. Bununla da yetinilmemiş, ilk kez kadın genel sekreter seçilmiş, genel sekreterle birlikte MYKde yer alan kadın sayısı üçe çıkarılmış.

Tüm bunların gerçekleştirilmiş olması bence çok önemli bir değişim olmasının yanı sıra, çok önemli bir kazanım değil mi?

Yedi ay önce gelen Genel Başkan Kılıçdaroğlunun yedi ay sonra çok önemli bir seçime gireceği düşünülürse, bu seçimin yalnızca Türkiyeyi değil Türkiyenin de dünyadaki yerini değiştireceğini söylemek, gelecek bilicilik değildir. Bu gerçekleştiğinde Türkiye, dünyadaki saygın yerine kavuşacaktır. Evet bunu halka anlatabilmek çok zordur.

Halkın da bunu anlaması kolay değildir. Zaten bütün sorunanlatmaktaveanlamaktayatmaktadır. Bilge şair Yunus Emrenin Anlamak birleşmektir demesi boşuna değildir. Halk CHPyi anladığızaman kesinlikle CHP iktidara gelecektir. O halde Kılıçdaroğlunun da dediği gibi CHP halka gitmeli, anlatmalı, halkı anlamalıdır. Öncelikle de CHP lokomotifi öncülüğünde CHP kendini en etkin, en doğru, en yalın bir biçimde halka anlatmalıdır. Elbette halkın anlamasını kolaylaştırıcı etkileşimli yollar denenmelidir. Bu halkın içinde halkla birlikte yapılmalıdır. Halkın sorunları halkla birlikte saptanmalı, bu sorunların çözüm önerileri halkla birlikte belirlenmeli, halk çözüm ortağı olmalı, sorumluluk üstlenmelidir. CHP iktidara gelir gelmez de Kılıçdaroğlunun kurultayda 41 başlıkta açıkladığı çözümü gerçekleştirmelidir. Bu sorunları belirleme elbette genel olarak saptananlar olduğu gibi, il ve ilçe ölçeğinde de toplumsal gelişme projeleri düzenleyerek bunun küçük ölçektekileri hazırlanabilir. Sorunlar ve çözümler yürüyen gerçeklerdir.

CHP sitesindeki çeşitli proje önerileri de bu sorunları aydınlatma, çözüm önerilerini belirleme ve geliştirme için önemli bir destek oluşturmaktadır. Ayrıca Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu da zaten işin bilimsel yanını yürütmek amacıyla vardır.

Uzatmayalım, değişim biter mi? Bitmez. Hayatta değişmeyen tek şeyin değişimin kendisiolduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle halkı değiştirmek kolaydır.

Karamsar olmamalıdır. Yeter ki halkı benimsediği değer yargılarıyla selamlayıp bir kahvesini içmek için ziyaret edelim! Yeter ki CHPnin değiştireceği zihinlere kazınsın! Onun mantığıyla düşünüp o mantığın kendisini niçin orada tutsak ettiğini anlatabilelim, o da bunu anlasın, gönül rahatlığıyla değişimden yana oyunu versin. Türkiye ancak böyle aydınlanır!

CHPnin lokomotifi MYKnin, Türkiyenin ve demokrasinin de lokomotifi olmasını, yeni yılla birlikte ülkemize barış, demokrasi, kardeşlik, özgürlük, mutluluk getirmesini yürekten dilerim.


Yazarın Son Yazıları

En uzun yıl biterken 31 Aralık 2020
Tevfik Fikret olmasaydı... 24 Aralık 2020
Başöğretmen Atatürk 19 Kasım 2020
Orhan Veli... 12 Kasım 2020