Olmayan aşıya ilişkin haberler!

24 Aralık 2020 Perşembe

Aşı yok...

Ama ikisi doğrulanmayan dört resmi haber ve bol dedikodu var!

***

Türkiye’de Covid-19 aşısının ithal edildiği ve yapılmaya başlandığı resmen bildirilmedi.

Özetle, resmen, aşı yok ve yapılmıyor.

***

İktidar tam bir “karartma” (obskürantizm) uyguluyor...

Şahsım Devleti” her türlü eylemini büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü, milletvekillerinin maliyetler ve harcamalar hakkındaki sorunlarına bile yanıt vermediği, özellikle de yabancı ülkelerdeki faaliyetler hakkında haber yapanları casusluk suçlamasıyla hapse attığı, üstelik duyulmasını istemediği halde medyaya sızan bazı haberlere de erişim yasağı getirdiği için, aşı konusunda da pek bir bilgimiz yok.

Şimdilik elimizde iki tane net, iki tane de doğrulanmamış resmi bilgi var.

***

Elimizdeki net resmi bilgilerden biri, ithal edilen bazı aşıların, faz üç aşamaları  tamamlanmadan da uygulamaya başlanmasına izin verilebileceği hakkında Resmi Gazete’de yayımlanan bir yönetmelik değişikliği.

Bu değişiklik metni şöyle:

Acil Kullanım Onayı (AKO) 

Madde 10/A - Dünya Sağlık Örgütü veya Bakanlık tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda kullanılacak ve ruhsatlandırmaya esas etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar Kurum tarafından AKO verilebilir.

Ruhsatlı bir ürünün terapötik endikasyonlarında değişiklik yapılması veya yenilerinin eklenmesi ile ilgili değişiklikler için AKO başvurusunda bulunulamaz.

AKO başvurularına ilişkin iş ve işlemler bu Yönetmelik doğrultusunda yayımlanacak ilgili kılavuz hükümlerine göre yürütülür.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan ‘BÖLÜM II Özel Ruhsat Dosyaları ve Şartları’ bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

8. AKO BAŞVURULARI

AKO başvuruları; ürünün etkililiği, güvenliliği ve kalitesi ile ilgili başvuru sahibinin sağlayabildiği tüm verilerle, bu Ekin Bölüm I ve gerektiğinde Bölüm III’üne uygun olarak hazırlanan başvuru dosyasını ifade eder.

Elimizdeki ikinci resmi bilgi, henüz olmayan ve yapılmayan aşının KDV vergisinin yüzde 1 olacağı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

Sağlık Bakanlığı’nca onaylanan Covid-19 aşılarının, 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde, bu kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

Söz konusu maddenin birinci fıkrasındaki vergi oranı yüzde 1.

***

Doğrulanmamış resmi bilgilerin biri Sağlık Bakanı’nın açıkladığı, 11 Aralık’ta aşının geleceği bilgisi.

Öteki de bir “Bilim Kurulu” üyesi tarafından açıklanan, aşının 23 Aralık Çarşamba günü, yani dün itibarıyla uygulamaya başlanacağı bilgisi.

***

Bu bilgi karartmasına (obskürantizm) karşı, ortada bol miktarda söylenti var.

1) Hem Çin hem de Avrupa kökenli aşıların ithal edildiği ve Avrupa kökenli aşıların iktidar mensuplarına yapılmaya başlandığı söyleniyor.

2) Halka Çin aşısının ücretsiz olarak yapılacağı dedikodusu gazetelerde yayımlandı.

3) Avrupa ve ABD kökenli aşıların eczanelerde herkese parayla satılacağı da dedikodular arasında.

Sonuç olarak:

1) Hangi aşının, ne miktarda, nerelerden, ne zaman, kaça ithal edileceği ve ne zaman uygulamaya başlanacağı bilinmiyor.

2) Aşının ne zaman, nerelerde, kimler tarafından, hangi gruplara, hangi sırayla, ne zaman yapılacağı hâlâ belli değil.

***

Bu salgın felaketi konusunda, canımız ve sağlığımızla ilgili olarak bu kadar sorumsuz davranan bir iktidarın...

Yukarıdaki bilgiler halktan saklanırken, abuk sabuk aşı tartışmalarıyla aralarında boşuna top çeviren bir medyanın ve sözde uzmanların...

Sadece bu ülkeye değil, hiçbir ülkeye layık olmadığını düşünüyorum.


Yazarın Son Yazıları