Aykut Küçükkaya

29 Ekim’de 100 bin Cumhuriyet...

26 Ekim 2020 Pazartesi

Tam 97 yıl öncesiydi... Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim gecesi Çankaya Köşkü’nde kararını vermişti. O kararı, elinizde tuttuğunuz gazetenin kurucusu Yunus Nadi, 29 Ekim 1923’te milletin meclisinde şu sözlerle açıklayacaktı:

“.. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu hâkimiyeti bilâkaydüşart millete vermiş, milletin idaresi için hükümet şekli kabul etmiştir. Bu hükümetin adı Cumhuriyyet usulüdür. Binaenaleyh dünyada, beynelmilel hayatımızda, unvanı sahihamızı almak için bu maddenin zımnındaki cumhuriyeti, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’na ilave ediyoruz, ikinci madde ile de ‘Türkiye Devletinin dini; Dîni İslâmdır, resmî lisanı Türkçedir’ diyoruz...

(...) Teşkilâtı Esasiye’deki tekâmül dikkata alınarak İcra Vekillerinin teşkili düzenlendi. Hükümet şekli Cumhuriyet olunca bu vazifeyi şimdiye kadar ifa eden TBMM Reisi’nin bu vazifeye intihabı lâzımdır. O zat Reisicumhur olacaktır. Reisicumhur, hükümeti teşkil için bir Başvekil intihap edecek, başvekil kabineyi kuracak, bu zevat TBMM’nin itimadına mazhar oldukça vazife yapacaktır... Encümeniniz; Teşkilât-ı Esasiye üzerinde yaptığı tetkikatta istimrar esasını kabul etmiştir...

Evet... Tarihin üzerimize yüklediği büyük bir sorumluluk var... Kuruluşunda Milli Mücadele’nin, Kurtuluş Savaşı’nın harcı olan gazetemiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. yılına özel bir gazeteyle hazırlanıyor.

16 sayfalık özel ek...

Arkadaşlarımızın büyük heyecanla hazırladığı 29 Ekim özel ekinin kapağındaki Atatürk portresini çok beğeneceksiniz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet için kaleme aldığı 97. yıl yazısında, “Biz, hep birlikte başaracağız” diyor ve ekliyor:

Cumhuriyeti kuranlar umutsuzluğa teslim olmadılar. Bizlerin de umutsuzluğa kapılma hakkımız yok. İkinci yüzyıla giderken Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız ve Cumhuriyetimiz gerçek anlamda kimsesizlerin kimsesi olacaktır...

Alev Coşkun’un “Atatürk ve Cumhuriyet”, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın “Bir kent devrimi” başlıklı yazılarını keyifle okuyacaksınız. Cumhuriyetin ilanının 10., 25., 50. ve 75. yıllarındaki Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfalarının tıpkıbasımları da sizler için hazırlandı. Röportajlar ve diğer yazılar okurumuza sürpriz olsun...

24 sayfalık Kitap dergi...

Perşembe günlerinin klasiği Kitap dergi, 29 Ekim’de okurumuzun karşısına özel sayfalarla çıkacak. 1602’nci bu sayımızın kapağında üç inceleme yer alıyor: İlki, Osman Selim Kocahanoğlu’nun kaleme aldığı, erken Cumhuriyete ait kitaplar, çalışmalar ve hatıralara ilişkin inceleme. İkincisi, Alev Coşkun’un kaleme aldığı, Milli Mücadele ve Atatürk hakkında yazılan, klasikleşmiş, kaynak niteliğinde kitaplardan oluşan bir okuma rehberi. Üçüncüsü de Barış Doster’in, Seha L. Meray ile Osman Olcay’ın yazdıkları Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküş Belgeleri: Sevr Antlaşması - Mondros Bırakışması - İlgili Belgeler kitabı üzerine bir incelemesi.

Atatürk posteri

Özel ekimiz ile Kitap dergimizin arasında okurumuzu Atatürk posteriyle selamlayacağız. Ressam Remzi Taşkıran’ın eseri Atatürkçü Düşünce Derneği’nin okurlarımıza bir armağanı...

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, 29 Ekim 1923’te, çağdaş, laik, demokratik Türkiye hedefiyle ilan ettiği, egemenliği halka veren, bağımsızlık mücadelesi veren tüm uluslara örnek olmuş ve onları cesaretlendirmiş Cumhuriyetin 97. yaşını kutlayacağımız 29 Ekim günü okurumuzu 100 bin adet Cumhuriyet gazetesiyle selamlayacağız. Perşembe sabahı gazeteniz Cumhuriyet’i bayinizden ayırtmayı unutmayın!..


Yazarın Son Yazıları

2020’ye veda ederken... 28 Aralık 2020
Dayanışma büyürken... 7 Aralık 2020
Dayanışma!.. 23 Kasım 2020
Hesap sorulsun... 2 Kasım 2020