Olaylar Ve Görüşler

Anlamsız Tartışmadan Hızla Çıkılmalı - Kemal ANADOL

15 Eylül 2020 Salı

CHP tüzüğünün 1. maddesi göre partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Mustafa Kemal’e Atatürk soyadını 1934’te TBMM çıkardığı özel bir yasayla vermiştir. Nokta!

Türkiye tek adam yönetiminde, işsizlik, pandemi, dış politika sorunlarıyla boğuşurken, Mustafa Kemal mi Atatürk mü tartışması yapmak partimize oy ve gönül verenlerin yüreğini sızlatmaktadır.

Atatürk’e en büyük zararı veren Kenan Evren’le en büyük savaşımı, 12 Eylül’de ikinci cumhuriyetçiler değil, Atatürkçüler vermişken, Atatürkçülükle Kenan Evren adını bağdaştırmak kaş yaparken göz çıkarmaktır!

Atatürk’süz Mustafa Kemal adıyla yetinmek, devrimleri laik cumhuriyeti yok saymaktır.

Kendisine büyük görevler düşen bir ortamda CHP, bu yanlış ve anlamsız tartışmadan hızla çıkmalıdır.

KEMAL ANADOL
CHP ESKİ GRUP BAŞKANVEKİLİ


Yazarın Son Yazıları