Öner Yağcı

Metin Aydoğan

20 Haziran 2020 Cumartesi

Kendi deyişiyle teoriyle pratiği ve söylemle eylemi yaşam biçimi kılarak yazdığı 22 kitabıyla ışık saçan Metin Aydoğan’ı (d. 1945, Afyon) 15 Haziran günü kaybetmenin acısıyla azaldık.

İlk ve ortaöğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra girdiği KTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 68 kuşağının öncü bir militanıydı.

Devrimciliğini 1970’li yıllarda TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu üyeliği ve TEKSEN İzmir Şube Sekreterliği, TÜTED İzmir Şube Başkanlığı, 1997- 1999 arasında Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şube Başkanlığı görevlerini aktif bir demokratik kitle örgütçüsü olarak sürdürdü.

Türkiye sevdalısı bir devrimci aydın

Metin Aydoğan, yazma uğraşında şu amacı gözetti hep:

Türk toplumunu, yakın ve uzak tarihiyle birlikte ele alıp incelemek, yakın tarihte yer alan ve günümüzü dolaysız ilgilendiren Kemalizmi ve Türk Devrimi’ni, gerçek boyutuyla inceleyip geleceğe taşımak” ve “Emperyalizmin nasıl çalıştığını, işbirlikçileri yetiştirip yönetime taşımak için neler yaptığını ve amacına ulaşmak için kullandığı yöntemleri, genç kuşağa aktarma.”

Kitaplarıyla bilinçli, duyarlı, kararlı aydın olmanın örneğini gösterdi.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan olayları, ülkemizin karşısına çıkarılan sorunların kökenleri, nedenleri, getirdikleri ve bu sorunların aşılması için neler yapılması gerektiği konusunda düşünceler üretti.

‘Bitmeyen Oyun’

Emperyalizmi ve onun dünyada, ülkemizde uyguladığı, gelecekte uygulamak istediği politikaları irdeleyen, ufkumuzu açan başucu kitaplarına Türkiye’yi Bekleyen Tehlikeler/ Bitmeyen Oyun’u kattı.

Okurken tüyleri ürperten, yaşadığımız gerçekleri gizlilikten açığa ve bilince çıkaran, “Türk Devrimi’nin ‘Yeryüzü tanrılarına bir karşı çıkış, bir başkaldırış ve akılla bilimin yaşama egemen kılınması’ olduğu, bu yüzden ‘Yeryüzü tanrıları’nın onu hiç affetmediği” düşüncesi üzerine oturttuğu Bitmeyen Oyun’da bugünü aydınlattı.

ABD’nin yeni dünya düzeninin ve küreselleşmenin aslında emperyalizmin “böl ve yönet” politikasının bir devamı olarak tüm dünyayı sömürgeleştirme operasyonu olduğunu aktardı.

Yeryüzü tanrılarına karşı yiğit bir yurtsever destancı

Yeni Dünya Düzeni Kemalizm ve Türkiye adlı çalışmasında, birçok tarihçinin, siyaset bilimcinin, toplumbilimcinin dünyayı anlamak amacıyla çeşitli açılardan ele alıp yorumladığı 20. yüzyıla, sorgulayıcı, olayların ardındaki gizleri araştırıcı ve yurtsever kimliğiyle yeniden ayna tuttu.

Dünyanın hem ülkemizi hem de tüm insanlığı ilgilendiren olaylarına yaklaşırken, özellikle her şeyin birbirine bağlı olduğu, birbirini etkilediği ve olayların nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte anlaşılıp araştırılması gerektiği bilinciyle yaklaştığı için bütünlüklü bir toplumsal tarih sundu.

Dönemin gerektirdiği “aydın tavrı”nın örneğini veren Aydoğan, sorunların kaynaklarını, nedenlerini, çözüm önerilerini araştırdığı çalışmalarını yeni kitaplarla sürdürdü.

Avrupa Birliği’nin Neresindeyiz, Ekonomik Bunalımdan Ulusal Bunalıma, Antik Çağdan Küreselleşmeye Yönetim Gelenekleri ve Türkler, Küreselleşme ve Siyasi Partiler, Türkiye Üzerine Notlar, Ne Yapmalı?, Türkiye Nereye Gidiyor?, Geri Dönüşten Çöküşe, Yol Haritası, İnönü adlı kitaplarıyla dünyanın bugününde karşımıza dikilen sorunları aşmamız için gereken bilgi donanımını sağladı.

Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili Ülkeye Adanmış Bir Yaşam adlı çalışmasıyla bir başucu kitabı kattı kültürümüze.

Her yurtseverin mutlaka okuması gereken Ben ve Ülkem’de kendi yaşamını ve örgütlü mücadelesini anlattı.

***

Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş’i 17 Haziran’da kaybettik, ışıklarda olsun. 


Yazarın Son Yazıları

Korku kültürü 17 Ekim 2020
Korkudan korkmak 3 Ekim 2020
Bin yıllık kavga 26 Eylül 2020
Kadınlara selam 12 Eylül 2020
Kadınlar: Hep savaşıyor 29 Ağustos 2020
Yaz sıcağında kitap 22 Ağustos 2020
Kaygı ve umut 15 Ağustos 2020
İnsan olmak 25 Temmuz 2020