Özdemir İnce

2007 yılının büyüsü

23 Ağustos 2020 Pazar

Entelektüel ve aydın sıfatlarını kullanırken çok pinti davranırım. Memlekette cahiller yoğun bir kitle oluşturur. İkinci kesim okuryazarlardır. Üçüncü kesim okumuşlar olur. Dördüncü kesim ise entelektüel ve aydınlar çölüdür.

***

Muhalif gazetelere yazı yazan yazmanlar, bağımsız ve özgür iki-üç televizyona çıkan konuşmanlar, ağız birliği etmişçesine, AKP’nin 2007’den itibaren değiştiğini söylerler. Sanki AKP kuzusu bir büyü sonucu canavara dönüşmüş gibi. Yahu kardeşim, AKP kuruluncaya kadar Milli Görüş geleneğinden gelen dört parti (Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet) “laikliğe aykırı eylemler” dolayısıyla kapatılmadı mı? AKP kurucuları (aslında gergedan derisi olan) Milli Görüş gömleklerini çıkardıklarını iddia etmediler mi? Onlar iddia etti, sen inandın ama ben inanmadım ve dinozor ve jakoben oldum.

***

2007 yılında kuzu mutasyon geçirerek canavar mı oldu? Hayır! Değişiklik masalını liberaller, soldan dönme travestiler ve fantirifittonlar 10-12 yıl yuttular diyelim, şimdi 2020 yılındayız, bütünü değilse de kirli çamaşırların epeycesi çamaşırlıktan çıktı. Tarih gözünün önünde ama sen görmüyorsun.

***

Uyduruk 2007 miladını cahiller, okuryazarlar, okumuşlar üçlüsü yuttu diyelim, sen aydın ya da entelektüel değil misin, neden “Neden” diye sormuyorsun?

AKP’nin ataları (Selefi ve Vahhabi olan dört parti) Cumhuriyet ve laiklik karşıtıydılar ama karşıtlıkları eyleme dönüşemiyordu. Ama AKP bu kinci karşıtlığı eyleme dönüştürdü. Ne zaman? Ahmet Necdet Sezer’in Cumhurbaşkanlığı dönemi (16.5.2000-28.8.2007) sona erip Abdullah Gül cumhurbaşkanı olunca, kurulduğu 28.11.2002 tarihinden beri kuzu taklidi yapan AKP, 4 yıl 9 ay sonra aslına rücu etmeye başladı. Demek oluyor ki AKP hükümeti tamı tamına 4 yıl 9 ay Cumhurbaşkanı Sezer’in vetolu denetimi altındaydı. Bu süre içinde AKP’nin çıkardığı 22 yasayı veto etti ve 3 binden fazla atama kararnamesini imzalamayıp geri çevirdi.

***

2B orman vasfını yitirmiş arazilerin satışıyla ilgili anayasa değişikliği yasası; imam hatiplilerin üniversiteye girişini kolaylaştıran yasa; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a siyasete devam olanağı sağlayan anayasa değişikliği; Milli Eğitim Temel Yasası; Orman Yasası; TÜBİTAK’la ilgili yasa; vergi barışı; Emekli Sandığı Yasası; bazı vergi yasaları; at yarışları; Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Yasa; Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkındaki Yasa’da değişiklik yapan yasalar; Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Yasa, Vergi Barışı Yasası’nın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin yasa; hükümetin son yerel seçimlerden önce TBMM’den geçirdiği, büyükşehir belediyelerinin sınırlarını yeniden belirleyen ve “pergel yasası” olarak bilinen Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki KHK’de değişiklik yapan Yasa; Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkındaki Yasa ve Bazı Belediye ve Köylerin Denizli Belediyesi’ne Eklenmesine İlişkin Yasa; hükümet, TBMM’de değiştirilerek kabul edilmesine rağmen Cumhurbaşkanı Sezer tarafından ikinci kez veto edilen orman vasfını yitirmiş arazilerin satışı ile ilgili anayasa değişikliğini ise bekletti. Sezer’in bu yasayı tekrar veto etmesi durumunda referanduma gidilmesi gerekecek; hükümet, gündeme ilk geldiği günden beri başta askerler ve YÖK olmak çok çeşitli kesimlerin tepkisini alan, imam hatiplilerin üniversiteye girişini kolaylaştıran yasayı tekrar TBMM’den geçirmek yerine beklemeye aldı. Diş hekimliği asistanlık sınavıyla ilgili Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Yasada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Yasada Değişiklik; İl Özel İdaresi Yasa.

***

Anlaşıldı mı şimdi Vehbi’nin kerrakesi? A.N.Sezer’in görevden ayrılmasından itibaren kuvvetler ayrılığı şeklen ve fiilen sona erdi; Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Sayıştaş kötürüm edildi; yargı emir kulu oldu ve aradan geçen süre içinde Necip Fazıl Kısakürek’in tanımlamasını yaptığı başyücelik yönetimi fiilen kuruldu.

Unutmayalım: Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a milletvekili seçilme yolunu açan anayasa değişikliğini, kişiye özgü değişiklik yapıldığı ve kimilerine yol açıldığı gerekçesiyle veto etmişti.


Yazarın Son Yazıları

Milli Eğitim (5) 27 Ekim 2020
Bedrettin Cömert 23 Ekim 2020
Totem ve tabu 20 Ekim 2020
Eren okula gidiyor 18 Ekim 2020
Kovcu Ertuğrul (2) 16 Ekim 2020
Kovcu Ertuğrul  (1) 13 Ekim 2020
Televizyonculuk dersi 29 Eylül 2020
Kuzu’ya aferin 27 Eylül 2020