İhraç edilen akademisyenler: ‘Kayıplar tazmin edilmeli’

KHK ile ihraç edilen Barış Akademisyenleri, ihraçlarının iadesi ve gasp edilen tüm hakları için dün pek çok ilde eş zamanlı alanlara çıktı. İstanbul Valiliği önünde dün bir araya gelen akademisyenler, “KHK’lerle ihraç edilen Barış Akademisyenleri’nin ve kamu emekçilerinin yurttaşlık haklarına yapılan tüm saldırılar ortadan kaldırılmalıdır. Bütün hak kayıpları tazmin edilmelidir” dedi.

02 Aralık 2019 Pazartesi, 15:40
Abone Ol google-news

FOTOĞRAF: KURTULUŞ ARI

Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan ve Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile üniversitedeki görevlerinden ihraç edilen Barış Akademisyenleri, İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir, Antalya ve Diyarbakır’da eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi.  İstanbul’daki basın açıklaması Cağaloğlu’ndaki İstanbul Valiliği önünde yapıldı.  “KHK’ler gidecek biz kalacağız” pankartını açan akademisyenler, “Gasp edilen haklarımızı geri alacağı”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarını attı. Ortak açıklamayı akademisyen Tuna Altınel ve Aslı Takanay okudu. Hala değerlendirilmeyi beklenen 33 bin dosyanın anımsatıldığı açıklamada alınan hukuksuz kararların devam ettiği ve var olan davaların da yıllarca sürdüğü belirtildi. Birçok akademisyenin beraat etmesine karşın görevine iade edilmediğini veya elinden alınmış haklarının geri verilmediği vurgulanan açıklamada, talepler şöyle sıralandı: 

Talepler:

- ‘Bu suça ortak olmayacağız!’ bildirisinin imzacısı olup KHK ile ihraç edilen, sözleşmesi yenilenmeyen, sözleşmesi feshedilen, istifa etmek ya da emekliye ayrılmak zorunda kalan tüm imzacıların talepleri halinde ihraç edildikleri kurumlardaki görevlerine geri dönebilmelidir.

- Araştırma görevlisiyken ihraç edilenlerin güvenceli bir kadroda işe dönüşü sağlanmalıdır. Öğrenimini sürdürenler öğrenim gördükleri kurumlarda görevlendirilmeli, doktorasını bitirenler doktor öğretim görevlisi olarak atanmalıdır. Doçentlik ve profesörlük koşullarını yerine getirdiği halde kadro ataması askıya alınan Barış Akademisyenleri hak kazandıkları kadrolarıyla göreve dönmelidir.

- İşe alımda güvenlik ve arşiv soruşturması şartı, Anayasa’nın 20. Maddesi’nde güvence altına alınan ‘özel hayata saygı’ hakkına müdahaledir. Buna derhal son verilmelidir.

- KHK’larla ihraç edilen barış akademisyenlerinin ve kamu emekçilerinin yurttaşlık haklarına yapılan tüm saldırılar ortadan kaldırılmalıdır. Pasaportları derhal geri verilmeli, bütün hak kayıpları tazmin edilmelidir.

- Hukuk devleti olmanın gereği yerine getirilmeli, OHAL KHK’ları kaldırılmalı, OHAL Komisyonu lağvedilmelidir. Taraf olunan uluslararası antlaşmalara ve hukuk kurallarına uyularak toplumsal barışın önü açılmalıdır. Barış talebimizin arkasındayız. Barış sözümüzü çoğaltacağız. Gasp edilen haklarımız için diğer kamu emekçileriyle birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz.

Açıklamanın ardından avukatlar ‘akademisyenlerin işlerine iadesine’ ilişkin dilekçeleri valiliğe verdi.