Şahin Aybek

Eğitimimizin ana ihtiyacı akıllı tahtalar değil; eğitime yön verecek akıllı eğitimcilerdir

05 Ekim 2020 Pazartesi

İnsan Faktörü, Bütün Teknolojileri Geride Bırakacak Kadar Önemlidir

Eğitim bütün unsurların birbirini tamamlamasıyla büyük resmin ortaya çıktığı bir puzzle gibidir. Bu yönüyle çağımızın bir gerçeği olarak elbette, sınıflarımızı en üst düzeyde eğitim teknolojileriyle donatmalıyız. Akıllı tahtalar sınıflarımızdaki eğitim kalitesini arttıracak, öğrencilerimiz böylelikle daha iyi öğreneceklerdir. Ama eğitimimizin ana ihtiyacı akıllı tahtalar değil; eğitime yön verecek akıllı eğitimcilerdir. İnsan faktörü, bütün teknolojileri geride bırakacak kadar önemlidir. Eğitim karar vericilerimizin, eğitim yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin akıllı olmaları, eğitim sistemimizin hareket ettiricisi olacaktır.

Akıllı Eğitimciler Ne Yapar?

Akıllı eğitimciler; lider ruhludur, eğitim politikaları ve uygulamalarında tam bir uyum içindedirler, tutarlı ve yüksek hedefler koyarlar. Akıllı eğitimcilerin tüm bu özelliklerinin siyasi bir irade ile tutarlı ve istikrarlı bir şekilde desteklenmesi ile de eğitimde mucizeler yaratılır. Akıllı eğitimciler; eğitime ne kadar para harcandığına değil, harcanan paranın nasıl ve neye harcandığına bakarlar. Bu anlamıyla eğitimdeki başarının tek kıstası para değildir. Böyle olsaydı; zengin Arap ülkelerinin eğitimde de dünyada birinci olmaları gerekirdi.

Türkiye Daha İyi Bir Gelecek İçin Eğitime Yatırım Yapmalıdır

Ülkemiz, elbette, daha iyi bir gelecek için eğitime yatırım yapmalıdır. Ülkemiz bunu yaparken tabi ki eğitime daha fazla bütçe ayırmalıdır. Ama yalnızca daha fazla bütçe ayırmak, eğitimde başarıyı getirmeyebiliyor. Buradaki ana nokta, ayrılan bütçenin yüksekliği kadar; bütçenin hangi kalemlere ayrıldığıdır. Bunları yaparken eğitim eşitliğini göz önüne alarak kaynakları dağıtmazsanız başarılı olamayabilirsiniz. Eğitimde niteliği ve verimliliği elde edebilmek adına bütçenin nasıl bir dağılım gösterdiği çok önemlidir. Tüm bunları ve bütçenin şeffaf olmasını yine sağlayacak olan akıllı eğitimcilerdir.

Akıllı, Başarılı ve Yetenekli Kişiler Eğitimci Olmaya Yönlendirilmelidir

Eğitimin tüm alanlarının, her anlamda cezbedici bir hale getirilmesi gerekiyor ki; akıllı, başarılı ve yetenekli insanlarımız eğitimci olmak istesinler. Eğitim alanındaki başarıların, başta ekonomi olmak üzere, tüm bilim alanlarını, sağlık, spor, kültür vb. tüm alanları etkilediğini düşündüğümüzde; eğitimimizdeki başarı ülkemizdeki tüm alanlarda sıçramalara yol açacaktır. Bunun için; en iyi beyinlerimizi, öğretmen ve eğitim yöneticisi yapabilmenin yollarını bulmak zorundayız. Eğitimcilerimize gereken özerklik verilmeli ve her konuda desteklenmelidir.

Evet, eğitim sistemimizde tabi ki de eğitim teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanılmalı, okullarımız ve sınıflarımız akıllı tahtalarla donatılmalıdır. Ama eğitimin en önemli unsuru insandır. Bu nedenle eğitim sistemimizin asıl ve öncelikli unsuru akıllı tahta değil; akıllı insanlardır. Aklı ve bilimi merkeze alarak en üst düzeyde eğitim ve öğretim yapacak akıllı öğretmenler, eğitimimize en iyi şekilde yön verebilecek, eğitimden anlayan akıllı eğitim karar vericileri ve eğitimimizi en akıllı şekilde yönetebilecek akıllı eğitim yöneticileri. İşte bunun için MEB; başarılı, yetenekli ve akıllı kişilerin eğitimci olmasını sağlamalıdır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…


Yazarın Son Yazıları