Meriç Velidedeoğlu

‘Şikâyetname’

18 Aralık 2020 Cuma

“Azerbaycan” ile “Ermenistan”ın aralarındaki “Dağlık Karabağ” sorunu nedeniyle savaşmalarının sonucunda Ermenistan’ın yenilgisini kabullenmeyen “Ermeni Halkı”, günlerdir sokaklarda.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, zafer kutlamaları sırasında “Dağlık Karabağ” bölgesindeki “Fuzuli” kentinden söz ederken ünlü şair “Fuzuli”yi de anmış, eserlerini övmüş, nedense her türlü “rüşvet”i yadsıyan ünlü eseri “Şikâyetname”den söz etmemişti... Belki de kutlama törenlerine katılan Erdoğan’ın yanında ayıp olur diye...

Fatih Sultan Mehmet döneminde sarayın şairi olan Fuzuli’nin en ünlü eseridir “Şikâyetname”: “Selam verdim ‘rüşvet’ değildir diye almadılar!” vurgulamasıyla başlar şöyle de sürdürür:

“Dedim: Ey arkadaşlar, bu ne yanlış iştir?

Dediler: Bizim âdetimiz böyledir.

Dedim: Benim riayetimi gerekli görmüşler ve bana tekaüt beratı vermişler ki ondan her zaman pay alam ve padişaha gönül rahatlığıyla dua kılam.

Dediler: Ey zavallı! Sana zulüm etmişler ve gidip - gelme sermayesi vermişler ki, daima faydasız mücadele edesin ve uğursuz yüzler görüp sert sözler işitesin.

Dedim: Beratımın gereği niçin yerine gelmez?

Dediler: Zavaittir, husulü mümkün olmaz.

Dedim: Böyle evkaf zavaitsiz olur mu?

Dediler: Asatanenin masraflarından artarsa da bize kalır mı?

Dedim: Vakıf malın dilediği gibi kullanmak vebaldir.

Dediler: Akçamiz ile satın almışız, bize helaldir.

Dedim: Hesaba alsalar bu tuttuğunuz yolun fesadı bulunur.

Dediler: Bu hesap kıyamette sorulur.

Dedim: Dünyada dahi hesap olur, haberini işitmişiz.

Dediler: Ondan dahi korkumuz yoktur, kâtipleri razı etmişiz...

Gördüm ki sualime cevaptan başka nesne vermezler ve bu berat ile hacetim kılmağın reva görmezler, çaresiz mücadeleyi terk ettim ve mey’us ü mahrum guşe-i uzletime çekildim...

Ne ki değerli dostlar, biz böyle yapmayacağız, savaşımı sürdüreceğiz; gazetemiz “Cumhuriyet”in yaptığı gibi...

Öte yanda “rüşvet”in elle tutulur, gözle görülür örneğini “oluşturabilecek” bir tutumu da Aksaray Valisi’nin kente yatırım toplantısını bir yanına iktidar partisi “AKP”nin Aksaray Milletvekili’ni, öbür yanına da “AKP”nin İl Başkanı’nı alarak yaptığı, basında (Sözcü) yer aldı.

Burada noktalasak!” diyorum; bilmem ki katılır mısınız?


Yazarın Son Yazıları

‘Elli Yıl’ 26 Şubat 2021
Haddini Bil! 19 Şubat 2021
‘Kıht-ı rical!’ 5 Şubat 2021
Siyasal terör! 22 Ocak 2021
‘Geleceksizlik!’ 15 Ocak 2021
İlk gün 1 Ocak 2021
İsmet İNÖNÜ 25 Aralık 2020
‘Şikâyetname’ 18 Aralık 2020