Meriç Velidedeoğlu

‘Bir fikir gazetesinde otuz yıl’

21 Ağustos 2020 Cuma

H.V. Velidedeoğlu

(6.8.1972)

Değerli dostlar bilindiği gibi bu “otuz yıl”a, “yirmi yıl” daha ekleyerek tam “elli yıl” yazdı “Hıfzı Veldet Hoca”, gazetemiz “Cumhuriyet”te...

Pazartesi “24 Ağustos” doğum günü, dolaysiyle bu köşeyi, izninizle kendisine bırakıyorum.

“Yarım yüzyıllık” bu sürecin nasıl başladığını, “belgesel” niteliğindeki bir anlatımla şöyle dile getirmişti:

“1942 yılında, nisan ayının sonlarına doğru, elimde ‘Medeni Kanun Dili’ ve ‘Yeni Dil Cereyanı’ konusunda kaleme alınmış iki yazı ile Cumhuriyetin ‘Yazıişleri Müdürü rahmetli Feridun Osman Menteşoğlunun odasına çıkarak bunları çekine çekine kendisine vermiştim...

Yazılar, 3 ve 4 Mayıs 1942 günleri arka arkaya yayımlandı.

Gazeteye ilk adım atışımı; beni görmek isteyen Yunus Nadinin yukarı kattaki salonun sağ köşesinde bulunan odasına Feridun Osmanla birlikte girişimi, beni karşısında oturtan rahmetlinin ‘Gazetem size açıktır. Ara sıra hukuki ve içtimai mevzularda yazı getirirseniz memnun olurum’ deyişini, sanki dün olmuş gibi hatırlıyorum.

Adlarını rahmetle andığım ve temiz hatıralarını ruhumda sakladığım ünlü yazarların kervanına ben de bir dümen neferi olarak katılmıştım.

Artık ciddi bir gazetede, yazılarımla kamuoyuna hitap etmek ve içimdeki yazarlık tutkusunu karşılamak ve doyurmak olanağına kavuşmuştum.

Özellikle hukukun türlü yönlerini gazete okuyucusu halka anlatabilmenin çetinliği ve manevi sorumluluk duygusu altında eziliyor, açıkça itiraf edeyim ki korkuyordum.

İşte sevgili okuyucularım, 30 yılı aşkın bir süreden beri bu fikir gazetesinde çıkan her yazımı aynı coşku ve aynı sorumluluk duygusu ile kaleme aldım.

Yazabildiğim sürece bu, hep böyle olacaktır.

Hatırasını her zaman saygıyla andığım Yunus Nadinin ölümünden sonra Türkiye’de katıksız Atatürkçü ‘fikir gazetesi’ örneğini, gazetenin ağırbaşlı kimlik ve geleneğini sürdüren ve ikinci sayfayı 30 yıldır bana açık tutmakla devam eden aziz dostlarım Nadir Nadi ve -vakitsiz gidişiyle bizleri derinden acılandıran- rahmetli Doğan Nadiye teşekkürlerimle birlikte, takdir ve tebriklerimi de bu vesile ile buracıkta sunmak isterim.6 Ağustos 1972

Yazısını burada noktalar “Hıfzı Veldet Hoca”.

Ayrıca değerli dostlar, bu yazısında Velidedeoğlu’nun gazetemiz “Cumhuriyet” için yazdığı bir değerlendirmeye de yer vereyim dedim, şöyle:

İlk çıktığı günden beri aralıksız izlediğim ‘Cumhuriyet’, Fransızların yerini ‘Le Mondea bırakan ‘Le Temps’ ya da İngilizlerin ‘The Times’ gazeteleri gibi kendi ağırbaşlılık geleneğini kurmuş, sansasyon ve pornografiden, hediye ve piyangodan her zaman uzak kalmış bir ‘fikir gazetesi’ydi” diye vurgular, ardından da şöyle sürdürür:

Özellikle ikinci sayfası, sanki yazışmayla öğretim yapan bir ‘Halk Üniversitesi’ görevini yüklenmişti. Bu ikinci sayfada, o devrin ünlü yazarlarına yer verilirdi.

Sayfanın sürekli yazarları arasında A. Adnan Adıvar, A. Hamdi Tanpınar, Hasan Âli Yücel, Peyami Safa, Falih Rıfkı Atay gibi o zamanın, bilim, edebiyat ve basın hayatının tanınmış kişileri de yer alırdı.

Kuşkusuz “siyaset” alanındaki kişilerin yazıları da hem de bolca. Bu durum dolaysiyle “Hukuk Fakültesi”nin öğretim üyeleri Velidedeoğlu’nun Cumhuriyet’teki yazılarını kesmesini istiyordu.

Ne var ki bir süre sonra onlar da “Cumhuriyet”te yazmaya başladı...

Böylece “siyaset” ülkenin siyaseti her boyutta ele alınıyordu, ülkemizin çağdaş, laik doğrultuda yürümesi dikkatle izleniyordu.

“1992” yılı şubat ayının son pazar gününde de bu doğrultuda yazısı yayımlanan Velidedeoğlu, ertesi gün “24 Şubat”ta aramızdan ayrılacaktı.

Demek “28 yıl” olmuş...

Oysa dün gibi...

Gelecek “cuma”ya buluşmak üzere.


Yazarın Son Yazıları

‘Geleceksizlik!’ 15 Ocak 2021
İlk gün 1 Ocak 2021
İsmet İNÖNÜ 25 Aralık 2020
‘Şikâyetname’ 18 Aralık 2020
‘Kıht-ı Rical’ 23 Ekim 2020
‘Quo vadis?’ 16 Ekim 2020
‘Torpil’ 18 Eylül 2020