Vitrindekiler...

Cumhuriyet Kitap'tan, raflarda yerini alan çeşitli alanlardan yayımlanmış kitaplardan yetkin bir liste daha...

08 Ocak 2021 Cuma, 11:21
Abone Ol google-news

Yankı / Müge Koçak / Can Yay. / 120 s.

Yankı, bir ilk kitap olmasına karşın ustalıkla örülmüş öykülerden oluşuyor. Rahatsız edici, hatta denebilir ki “riskli” konuları irdeleyen bu öyküler; kimi zaman şiddeti, ardındaki nedenleri ya da düpedüz nedensizliğini, kimi zaman günlük hayatımızın içine sinmiş tahakkümü, kimi zaman da sıradan yaşamlarımızın karanlığını ya da üzerimizde bir yük gibi taşıdığımız yarı ölü halimizi anlatıyor. Sokağı ve eşitsizliği odağına almaktan, bunları hayal gücünün prizmasına tutmaktan da geri durmuyor.

Spinoza Mucizesi / Frederic Lenoir / Çev.: Aslı Sümer / Türkiye İş Bankası Kültür Yay. / 160 s.

Yirmi üç yaşındayken sapkınlık suçlamasıyla Yahudi cemaatinden atılan Baruch Spinoza, yaşamını felsefeye vakfetmeye karar verir. Amacı “üstün ve daimi bir sevincin hazzını kendisine sonsuza dek verecek” gerçek iyiyi bulmaktır. Hayatının kalan yirmi yılında devrimci bir yapıt inşa edecek, filolojinin, sosyolojinin ve etolojinin yanı sıra derinlik psikolojisinin de fikir babalarından biri olmayı başaracaktır. Ama hepsinden önemlisi, arzuyu ve hazzı merkeze alan, Tanrı, ahlak ve mutluluk tasavvurumuzu sarsacak bir felsefenin mucidi olacaktır. “Spinoza pek çok açıdan zamanının çok ilerisindeydi, ama sadece bu da değil: Bizim zamanımızın da ilerisindedir. Spinoza ‘mucizesi’ derken kastettiğim budur.” Frederic Lenoir

Bakele / Sezgin Kaymaz / İletişim Yay. / 192 s.

En safından aşk, hani, hasretle imtihan edilen… Aşka, dosta, sırdaşa, muhabbete hasret, hasretin çileleri… Gönül yaraları, mutsuzluklar ve mutsuzluğu sıkıp sıkıp mutluluğunu oradan çıkartanlar… İyi niyetli beceriksizlikler, becerikli kötü niyetler… Ayıbı bilenler, bilmeyenler… Hayırsızlar uğursuzlar… Kaymaz, kısa öykülerinde yine o hasretin, o muhabbetin peşinden gidiyor: Darlığın yokluğun kıtlığın içinden, en beklenmeyecek yerde insaniyet cevheri buluyor, tozunu silkip uzatıyor okurlara.

Üç Hikâye: Beyaz Geceler, Polzunkov, Yufka Yürek / Fyodor Mihayloviç Dostoyevski / Çev.: Karsu İlksen Fırat / VBKY / 172 s.

Kitapta, doğumunun 200’üncü yılı kutlanan büyük Rus yazar Dostoyevski’nin gençlik yıllarında kaleme aldığı, yaşamından izler taşıyan ve iç dünyasıyla hesaplaşan kentli, sıradan insanları St. Petersburg’un gündelik yaşamından esinli üç hikâyesi yer alıyor. Yufka Yürek hikâyesinde mutluluğu kendine fazla gören karakterler düşüncelerinde boğulurken; Polzunkov öyküsünde patronunun oyuna getirdiği bir karakterin yaşamındaki dramatik kırılmalar öne çıkıyor. Bir aşk hikâyesini anlattığı romantik öyküsü Beyaz Geceler’de ise aşkın esareti doğrultusunda hüzün ile kişilik değişimleri yan yana ilerliyor.

Sakin Güç - Köksal Toptan / Sefa Salantur / Doğan Kitap / 320 s.

Sefa Salantur’un, yıllara varan çalışması; Karadeniz’den çıkarak devletin zirvelerine uzanmış bir siyasetçinin, genç kuşaklara ilham verecek bir yaşam öyküsü. Gücünü sakinliğinden ve sağduyusundan almış, sesini değil sözünü yükseltmeye gayret göstermiş, farklı siyasi partilerde iktidarı da muhalefeti de yaşamış, parti yöneticiliklerinden bakanlığa, milletvekilliğinden meclis başkanlığına kadar siyasetin her basamağında bulunmuş deneyimli bir siyasetçinin yaşadıklarının özeti. Salantur, son 60 yılda darbelerin puslu ortamları, siyasetin ağır dönemleri, ekonomik sıkıntılar, uluslararası krizlere yakından tanıklık etmiş Köksal Toptan’ın deneyimleri yanında ülkenin yakın siyasi tarihine de ayna tutuyor.

Parma Manastırı / Henri Beyle Stendhal / Çev.: Cemal Bali Akal / Kırmızı Kedi Yay. / 600 s.

Yakışıklılığıyla kadınları etkisi altına alan idealist Fabrice, heyecanla katıldığı Waterloo Savaşı’ndaki yenilgi sonrası İtalya’ya geri dönmek zorundadır… Yaşam onu, savaş meydanından hapishaneye, manastırdan saraya uzanan sıra dışı bir yolculuğun kahramanı yapacaktır. Stendhal’in yedi haftada yazıp bitirdiği, Balzac’ın “en müthiş Fransız romanı” diye nitelediği kitap, aristokrat del Dongo ailesinin genç üyesi Fabrice’in hikâyesini anlatıyor.

Hume - Fikir Mimarları Dizisi / Örsan K. Öymen / Say Yay. / 544 s.

İnsanın anlama yetisinin sınırları nedir? Zihinde izlenimlerden bağımsız olarak du¨şu¨nceler oluşabilir mi? Tanrı’nın varlığı, Tanrı’nın nitelikleri ve ruhun ölu¨msu¨zlu¨ğu¨ insan zihni tarafından bilinebilir şeyler midir? Din kitaplarında öne su¨ru¨len mucizeler ve vahiy gerçek midir yoksa bir kurgu mudur? Benlik bir kurgu mudur? Eylemlerimizin ve seçimlerimizin temelinde akıl mı yoksa duygu mu yatar? Toplumsal barış ve adalet nasıl sağlanır? Felsefe tarihinin önde gelen filozoflarından David Hume’un 18’inci yu¨zyılda bu sorulara verdiği yanıtlar du¨şu¨nsel alanda devrimci ve radikal bir açılıma neden olmuştur. Türkiye’de Hume’un kuramları konusunda çalışan önemli uzmanlardan Prof. Dr. Örsan K. Öymen, kitabında; bir yandan Hume’un temel eserlerinden bölu¨mleri derliyor, bir yandan da Bilgi Felsefesi (Epistemoloji), Ahlak Felsefesi (Etik) ve Din Felsefesi alanındaki tezlerini sadeleştirerek özetliyor ve yorumluyor.

‘O’ ve İnsanoğlu / Caner Aktaş / Ritim Sanat Yay. / 200 s.

Caner Aktaş’ın, okurları bir farkındalık yolculuğuna davet ettiği kitabında; altmış beş konu başlığı ile iç konuşmalar yer alıyor. Kitap, yaşamı, yaşamdan elde ettiklerimizi, bildiklerimizi, bilmediklerimizi, yaşam yolculuğunda ihtiyacımız olanın ya da olmayanı nasıl sorguladığımızı inceliyor. Uyanmaya gönüllü olanların bu ihtiyaç yerine yaşamda kim olduğunu görmeye, anlamaya ve sorduğu soruların, yanıtlarını almaya gönüllü olup, olmadığını anlatıyor.

Sussam Susulmaz Yazmasam Olmaz / Yalçın Doğan / Sia Kitap / 344 s.

Doğan’ın kitabı yazmaktaki amacı, bağımsız, özgür, saygın gazetecilik adına, tarihin tekerrür etmesini önlemek adına kalıcı bir katkı sunmak. Bu, bir siyasi tarih kitabı değil. Bir otobiyografi hiç değil. Kronolojik olmayan, o nedenle yıllar içinde birbiriyle bağlantılı olayların perde arkasını kendi penceresinden anlatma denemesi. Kitap, Yalçın Doğan’ın 1970’lerin ikinci yarısından 2006’ya kadar görev aldığı gazetelerde, “Ancak, bazılarını yazmadım, daha doğrusu günün koşulları gereği yazamadım. Onlar bende saklı kaldı. Gün yüzü görmedi” dediği anılarını da kapsıyor.

Jinekolog / Fuat Kemal / Talya Yay. / 322 s.

Dr.Mehpare, Tıp Fakültesi öğrencilik yıllarında yaşadığı ağır bir psikolojik travmanın etkisiyle büyük hedefleri olmayan iddiasız bir yaşam sürdürür. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak zorunlu hizmet için gittiği Orta Anadolu kasabasında kendisini hastalarına adar. Uzman hekim olarak çalıştığı yıllarda sağlık sisteminde önemli yapısal değişiklikler gerçekleşir. Sağlıkta dönüşüm sadece fiziki koşulları değil, hasta-hekim ilişkilerini de değiştirir. Sağlık çalışanlarına şiddet günlük yaşamın parçası haline gelir. Dr. Mehpare meslek ahlaki değerlerinden ödün vermeden sağlık sistemindeki dönüşüme uyum sağlayabilecek midir? Fuat Kemal’in gerçek olaylardan esinlenerek kurguladığı Jinekolog, sağlık sisteminin perde arkasını sunan bir macera.

İroni / Vladimir Jankelevitch / Çev.: Yunus Çetin / Metis Yay. / 192 s.

İroni nedir? Sadece bir söz, yani retorik olgusu mu? Peki Batı felsefesiyle kuruluşundan beri nasıl bir ilişkisi vardır? Sokrates’te ironinin işlevi nedir? Edebiyatta, sanatta nasıl kullanılmıştır? İroni yalan mıdır? Hakikatle ne tür bir bağı vardır? Riyakârlıkla, sinizmle, skandalla nasıl ilişkilenir? Tuzakları nelerdir? Yanılsamaların can düşmanı ironiye muhatap olan, karşısındakinin söylemek istediğini anlamakla ne yapmış olur?

Vladimir Jankélévitch, bu sorulara cevap aradığı kitapta, bilincin bilinci ya da farkındalık olarak kavradığı ironiyi müziğe özel göndermeler eşliğinde tüm yönleriyle ele alıyor.

Kökenler: Yeryüzünün Tarihi İnsanlık Tarihini Nasıl Şekillendirdi? / Lewis Dartnell / Çev.: Cüneyt Kural / Tellekt / 352 s.

Ani iklim değişiklikleri göçebe toplumdan tarım toplumuna geçişi nasıl tetikledi? Dağlık arazi özelliği Yunanistan’da demokrasinin gelişmesine nasıl yol açtı? Atmosfer dolaşımının yapısı coğrafi keşiflere, sömürgeleştirmeye ve ticaretin ilerlemesine nasıl yön verdi? Bugün bile ABD’nin güneydoğusunun siyasi haritası antik bir denizin 75 milyon yıllık tortuları tarafından biçimlendirilmeye nasıl devam ediyor? Kökenler, bu ve benzeri gerçeklerden hareketle; ilk ekinlerin yetiştirilmesinden modern devletlerin kurulmasına kadar yeryüzünün insan uygarlıklarının şekillenmesindeki etkilerini inceliyor.

Edebi Teori / Hans Bertens / Çev.: Abdurrahman Aydın / Sel Yay. / 258 s.

Hans Bertens Edebi Teori’de, Yeni Eleştiri çevresinden Rus biçimcilerine, edebi yapısalcılıktan post yapısalcılığa, yapısökümden feminist ve queer eleştiriye, edebiyat teorisinin bütün veçhelerinin kolay okunur bir özetini sunuyor; Saussure, Bakhtin, Propp, Barthes, Genette, Derrida, Lukács, Kristeva, Jameson, Eagleton ve Spivak gibi sayısız düşünürün yaklaşımlarına ve tartışmalarına ışık tutuyor.